Can't create/write to file '/tmp/#sql_2bd_0.MYI' (Errcode: 28) SQL=SELECT m.*, sum(case when p.published=1 then 1 else 0 end) as cnt FROM jos_menu AS m LEFT JOIN jos_menu AS p ON p.parent = m.id WHERE m.menutype='mainmenu' AND m.published='1' AND m.access <= 0 GROUP BY m.id ORDER BY m.parent, m.ordering
Chim hút mật rừng PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 19:51

Họ Hút mật ở Việt Nam có rất nhiều loài ,duy chỉ có mấy loại có màu sắc rất đẹp được người ta nuôi nhiều làm cảnh . Vì đam mê vẻ đẹp loại này dathtv cũng có nuôi vài loài.Hút mật họng hồng – 7 màu.Mùa này chim bắt cặp làm tổ nhưng chưa thấy có kết quả gì.Tổ nhân tạo được kết bằng bông ,rác..vv .được tận dụngHút mật họng tím – 5 màu.

Hút mật đỏ - xác pháo.chim mái luôn tìm rác và tơ Nhện trên tường sửa lại cái tổ nhân tạo.
Hút mật họng vàng – 7 màu Đà Lạt.
Cặp Hút mật này được Anh Hoangquangtuan tặng cho hồi năm rồi .


đang muốn bắt cặp và luôn nhìn ngó vào nhà người khác.

Xem tiếp

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 30 Tháng 7 2010 08:36
 

Quảng cáo